Duurzame innovaties

Duurzaamheid zit verweven in ons DNA. Wij willen een positieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld en onze milieu-impact minimaliseren. Dit zie je terug in alles wat wij doen. We investeren in duurzame oplossingen die helpen om ons energieverbruik te verlagen, CO2-uitstoot te verminderen en waterverspilling tegen te gaan. Dit realiseren we in samenwerking met het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen en onderwijs. De meest recente ontwikkelingen hierin zijn de bouw van onze energiebesparende DaglichtKas en ondergrondse waterberging.

DaglichtKas  |  In 2018 hebben wij naast onze bestaande kwekerij een nieuwe zeer duurzame DaglichtKas gebouwd (5 ha). Door speciale lenzen in het dek worden zonnestralen gecentreerd op een buis met daarin stromend water. Door het brandpunt wat ontstaat, wordt het water in deze buizen opgewarmd en opgeslagen. Deze warmte kunnen we direct óf op een later moment gebruiken bij het verwarmen van de kas, bijvoorbeeld in de nachten of winter. Het is een zeer technisch en vernieuwend systeem waarmee we 45-50% energie besparen, zonder dat dit ten koste gaat van de plantkwaliteit. Sterker nog; dankzij diffuus dubbelglas in het dek wordt de plantkwaliteit zelfs beter!

Ondergrondse waterberging  |  In onze kwekerijen willen we niet alleen energie besparen, maar ook water. Daarom hebben wij in 2017 een ondergrondse waterberging in gebruik genomen. Hiermee kunnen wij onbegrensd overtollig regenwater opslaan in de bodem. Dit regenwater kunnen we op een later moment oppompen en gebruiken voor het bevochtigen van de planten. En dat niet alleen; we gaan verzilting van de bodem tegen én helpen de omgeving droge voeten te houden bij hevige regenval. We helpen hiermee dus ook het Hoogheemraadschap Delfland!

En meer... |  Naast bovenstaande projecten zijn we duurzaam in de breedste zin van het woord. We benutten onze oppervlaktes optimaal met een tweede teeltlaag, gebruiken ledverlichting en telen maximaal biologisch. We gebruiken recyclebare verpakkingen, investeren in warmtekrachtinstallaties en beschikken over een buitenscherm. Het is de kracht van het samenhangend geheel dat ons steeds verder brengt in duurzaam ondernemerschap.

_____________________

Certificeringen  |  Wij beschikken over het MPS Florimark Production Label. Dit duurzaamheidscertificaat garandeert onze afnemers dat wij voldoen aan de strenge eisen op het gebied van mens, milieu en kwaliteit. Bovendien zijn wij MPS Productproof, wat betekent dat onze gewasbeschermingsmiddelen wettelijk zijn toegestaan. Deze certificaten bekronen onze inspanningen om zo duurzaam mogelijk te produceren. Naast deze MPS-certificaten zijn wij sinds augustus 2019 ook On the way to PlanetProof. Het hoge ambitieniveau van het certificatieschema stimuleert ons om stappen te blijven maken op bijvoorbeeld het gebied van gewasbeschermingsmiddelen en de minimale inzet daarvan.