Sürdürülebilir üretim

Sürdürülebilir üretim için bilinçli ve kanıtlanmış yöntemleri seçiyoruz. Yenilik tekniklerine yatırım yapıyor, sürdürülebilir enerji ve CO2-redüksiyonunu seçiyoruz.

Enerji tasarrufu ve elektrik
Sera çatısındaki dış perde, oldukça büyük oranda enerji tasarrufu sağlamaktadır. Bu perdeye elektriği stimüle eden güneş panelleri monte edilmiştir. Her iki yatırım da Hollanda seracılığında, bu ölçekte eşsizdir.

Yeşil enerji
Kojenerasyon donanımlarına, bir ısı  pompasına, sıcak/soğuk kaynaklara, üç enerji perdesine yatırım yapıyor ve yeşil enerji alıyoruz. Sera etkisini azaltmak için konjenerasyon donanımını baca gazı temizleyicisi ile donattık ve OCAP aracılığıyla (endüstriyel süreçlerin atık bir ürünü) CO2 alıyoruz.

Sertifikasyon

Kalite sertifikalarına son derece değer vermekteyiz. Bu, sürdürülebilir ve sosyal bir şekilde çalışma konusunda ön ayak olma tutkumuzu vurgulamaktadır. Bu nedenle Ter Laak Orchids tüm önemli etiketleri taşımaktadır. Şöyle ki:

MPS-Florimark Production
Fair Flowers Fair Plants, sürdürülebilir yetiştirilmiş çiçek ve bitkilerin üretimi ile satışını teşvik eden genç ama yerleşik bir inisiyatiftir. Bu kalite etiketi taşıyan bitkiler yüksek isteklere uygun yetiştirici, satıcı ve perakendecilerden gelmektedir. Kalite, çevre ve personel alanındaki istekleri. Örnek olarak iş koşulları, hijyen ve güvenliği düşünebilirsiniz. Ve bu konular doğal olarak sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir.

Bu etiket, sürdürülebilirlik alanında sıkı tüm koşulları karşıladığımızı gösterir. MPS-Florimark; MPS A (yüksek çevre istekleri), MPS GAP (açık izlenebilirlik, güvenlik ve hijyen), MPS Quality (kalite sistemi) ve MPS Social Qualifed (iyi sosyal iş koşulları) bölüm sertifikalarını kapsar.

20110930-TK072.jpg
20100629_M_0159.jpg
20100629_M_0103.jpg