Certyfikaty

Nasza firma przypisuje dużą wartość certyfikatom jakości. Podkreśla to naszą ambicję bycia przodownikiem w swerze długotrwałego i humanitarnego sposobu pracy.
Ter Laak Orchids posiada następujące certyfikaty:

MPS-Florimark Production
Ten wysokiej klasy certyfikat przyznawany przez grupę MPS, gwarantuje on naszym odbiorcom to, iż spełniamy rygorystyczne wymagania dotyczące zasobów ludzkich, środowiska oraz jakości. Dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów uzyskać można ekskluzywny znak MPS-Florimark Production.

Jednak, aby otrzymać powyższy certyfikat należy najpierw spełnić wymogi pozwalające na uzyskanie czterech innych certyfikatów stanowiących jego podgrupy. Są to:

MPS-A+
Jest to znak jakości ukazujący, że nasze rośliny (phalaenopsis) uprawiane są w sposób przyjazny dla środowiska na najwyższym poziomie.

MPS-GAP
Jest to certyfikat wskazujący no to, iż spełniamy wymagania dotyczące długotrwałości, bezpieczeństwa oraz możliwości śledzenia historii produktu. Jest on przyznawany przez organizacje supermarketów w całej Europie.

MPS QUALITY
Certyfikat ten wskazuje na to, iż dana firma prowadzi dokumentację wszystkich zachodących zmian, które w konsekwencji prowadzą do poprawy jakości.

MPS-SQ
Posiadanie tego certyfikatu dowodzi tego, że firma obchodzi się ze swoimi pracownikami w sposób humanitarny, bezpieczny oraz z należytym szacunkiem. Dotyczy to zarówno pracowników stałych jak i tymczasowych.