Duurzame productie

We kiezen bewust en overtuigd voor duurzame productiemethoden. We investeren in innovatieve technieken, kiezen voor duurzame energie en CO2-reductie.

Energiebesparing & elektriciteit
Een buitenscherm op ons kasdek zorgt voor een zeer grote energiebesparing. Op dit scherm zijn tevens ruim 4.500 zonnepanelen gemonteerd die elektriciteit opwekken. Beide investeringen zijn op deze schaal uniek in de Nederlandse glastuinbouw.

Groene stroom
We investeren in warmtekrachtinstallaties, een warmtepomp, warmte/koude bronnen, drie energieschermen en kopen groene stroom in. Ter vermindering van het broeikaseffect is een warmtekrachtinstallatie voorzien van een rookgasreiniger en kopen wij CO2 in via de OCAP (een restproduct van industriële processen).

Daglichtkas
Als eerste Nederlandse kwekerij hebben wij de innovatieve en energiebesparende DaglichtKas gebouwd én in gebruik genomen. Deze asymmetrische kas is van dubbel diffuus glas en het dak bevat per ruit drie lenzen. Zonlicht wordt door de lenzen gecentreerd op een buis met daarin stromend water. Dit door zonlicht verwarmde water wordt opgeslagen en (later) elders gebruikt in de kas.

De resultaten zijn goed: we produceren betere plant- en wortelkwaliteit, sterker gewas en een snellere doorstroming naar de volgende teeltfase. Daarnaast is geen energieschermdoek en (buiten)scherminstallatie nodig en daarmee kan een energiebesparing van 50% gerealiseerd worden.

De DaglichtKas is deels gefinancierd door het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van het ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland. Daarnaast is het project mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. 

Certificeringen

Wij hechten veel waarde aan kwaliteitscertificeringen. Het onderstreept onze ambitie om voorloper te zijn in een duurzame en sociale manier van werken. Ter Laak Orchids beschikt over de volgende certificaten.

MPS-Florimark Production
Wij beschikken over het MPS-Florimark Production label. Dit topcertificaat van de stichting MPS garandeert onze afnemers dat wij voldoen aan de strenge eisen op het gebied van mens, milieu en kwaliteit. Hiermee is MPS-Florimark Production met recht hét duurzaamheidslabel van onze sector.

Om dit certificaat in bezit te krijgen, dienen wij te beschikken over vier deelcertificaten:

MPS-A+
Dit is het wereldwijde milieukeurmerk dat aantoont dat wij onze Phalaenopsis milieuvriendelijk telen op het hoogste niveau.

MPS-GAP
Dit certificaat toont aan dat wij voldoen aan de eisen op het gebied van traceerbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Dit is het certificaat van de supermarktorganisaties in Europa.

MPS Quality
Dit certificaat toont aan dat onze bedrijfsprocessen zijn beschreven en dat dit leidt tot een zichtbare verbetering van onze kwaliteit.

MPS-SQ
Dit certificaat toont aan dat wij op een goede, veilige en sociale manier omgaan met onze werknemers en uitzendkrachten.

20110930-TK072.jpg
20100629_M_0159.jpg
20100629_M_0103.jpg